Aanmelden

Past ons initiatief bij uw zoon of dochter? U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar info@wisjh.nl. We nemen dan contact met u op.

Matchingprocedure

Het is van groot belang dat de uiteindelijke bewonersgroep goed bij elkaar past in termen van ontwikkeling en gewenste en noodzakelijke zorg. Om dit te realiseren worden alle ingeschreven kandidaat bewoners toegelaten na een zorgvuldige matching procedure. Deze procedure wordt in opdracht van het bestuur en in nauwe samenwerking met zorg professionals (orthopedagoog, psycholoog) ingevuld. Uitgangspunt blijft dat dit wooninitiatief voor de huidige ingeschreven jongeren en betrokken ouders wordt gerealiseerd.