WISjH (WoonInitiatief Speciale jongeren Hilversum) is een stichting met als doelstelling om jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te begeleiden in het wonen en werken en hen hierbij passende zorg te bieden.

De Stichting vertegenwoordigt een ouderinitiatief en werkt actief samen met Dudok Wonen (woningcorporatie) en Amerpoort (zorgverlener) om een passende woon- en leefomgeving te realiseren. Dit plan zal gerealiseerd worden in het nieuw te realiseren woningplan NieuwZuid in Hilversum (op het huidige Zuiderheide terrein). Half 2025 komen naar verwachting de woningen beschikbaar voor onze deelnemende jongeren.