Ouderinitatief

WISjH is opgericht door een groep ouders met speciale kinderen. Op basis van dit initiatief hebben andere ouders zich aangesloten.

De Stichting WISjH heeft een bestuur. Het bestuur vertegenwoordigd de Stichting naar derden en organiseert de activiteiten van de Stichting. Het bestuur bestaat uit:

Hilbert de Vries, voorzitter (onafhankelijk, geen ouder)
Mathijs Smit, penningmeester (ouder) en interim secretaris
Pieter Kastermans, bestuurslid bouw (ouder)
Roos Westerbos, bestuurslid zorg (ouder) Caroline Belle, bestuurslid fondsenwerving (ouder)

De bestuursfuncties betreffen vrijwilligerswerk en zijn onbezoldigd.

Daarnaast zijn er verschillende projectgroepen en commissies waarin ouders en andere betrokkenen participeren om de doelstellingen van ons wooninitiatief te realiseren.

Dudok Wonen

Dudok Wonen is een private maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen. In het project NieuwZuid realiseert zij een nieuwe buurt met plaats voor woningen voor speciale doelgroepen zoals onze jongeren. Met Dudok Wonen hebben we een professionele en maatschappelijk betrokken partner voor de realisatie van een passende woon- en leefomgeving voor de bewoners van WISjH.

Meer informatie over Dudok Wonen.

Meer informatie over het project NieuwZuid.

Amerpoort

Amerpoort begeleidt cliƫnten bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd. Amerpoort is de zorgpartner in ons project. Zij zullen de maatwerk zorg gaan verlenen na de realisatie van WISjH. Tot die tijd spelen ze een actieve rol bij de realisatie van ons initiatief.

Meer informatie over Amerpoort.

Andere betrokken partijen en partners

Tijdens de realisatie van WISjH zullen we actief samenwerken met partijen en partners om de doelstellingen van ons initiatief te realiseren. Meer informatie hierover volgt later.