Samenwerkingsovereenkomst met Dudok Wonen getekend

Op 6 juli 2016 hebben onze Stichting WISjH en de woningcorporatie Dudok Wonen de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die realisatie van de woningen voor ons ouderinitiatief mogelijk maakt. Dudok Wonen realiseert, mede vanuit zijn maatschappelijke visie, een 20-tal woningen voor jongeren met een speciale woon- en zorgbehoefte in het project NieuwZuid.

Doel is om in 2020 de woningen op te leveren en de bewoners van WISjH welkom te heten.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.